PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU DỊCH VỤ MARKETING

GIỚI THIỆU

Lời đầu tiên, Truyền thông Juro cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi.

Để phục vụ tốt nhất cho quá trình cung cấp dịch vụ, chúng tôi kính gửi Quý Khách Hàng bảng khảo sát nhu cầu dịch vụ Marketing với mong muốn sẽ hiểu rõ nhu cầu của quý doanh nghiệp một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả nhất.

NỘI DUNG KHẢO SÁT: